Najmodernejšia výrobná linka Gerber Technology®, na ktorej sú naše obleky šité, zaručuje viac ako 90%-tnú úspešnosť prevzatia obleku už na prvej skúške.

V salóne suits by ĎURKA® nie je možné zakúpiť konfekčný oblek. V dobe, keď sa konfekčná postava stáva ojedinelou záležitosťou veríme, že práve oblek, ako najreprezentatívnejší odev muža, by mal nášmu klientovi naozaj perfektne sedieť.

Konfekčné obleky v našom salóne slúžia len ako “formy” pre meranie. Klient si na začiatku merania vyskúša niekoľko konfekčných oblekov, aby zistil, v ktorom sa najlepšie cíti a zároveň dobre vyzerá. Samozrejmosťou je dopasovanie veľkosti a dĺžky nohavíc potrebnej veľkosti, ak sa líši od veľkosti saka. Následne, na konfekčnej forme dokážeme upraviť až 35 parametrov tak, aby výsledný kus vyhovel klientovi.

Aplikujeme metódu, ktorú pravdepodobne klienti poznajú z bežného života: tento mi je celkom dobrý, akurát by som potreboval zväčšiť to, či skrátiť ono. Táto metóda jednak pripraví klienta do istej miery na to, ako sa bude v obleku cítiť, na druhej strane mu dovoľuje presne pomenovať jeho potreby úpravy jednotlivých častí obleku.

Aj klienti, ktorí majú zdanlivo konfekčnú postavu, môžu mať drobné odchýlky vo veľkosti. Ako príklad môže slúžiť bežná situácia zo života, akou je nosenie notebookovej brašne pravidelne na jednom ramene, čo môže spôsobiť drobnú deformáciu postavy. Aj s takýmito drobnými odchýlkami si v salóne suits by ĎURKA® bez problémov poradíme. Štandardne dokážeme obliecť pánov vysokých od 165 cm do 210 cm, s pásom od 65 cm do 130 cm. Mimo tohto rozsahu si príprava obleku vyžaduje viacero skúšok pred samotným dodaním obleku.